Activiteiten

Alle diensten en activiteiten zijn flexibel in te zetten, particulier en professioneel, thuis, op locatie of op het werkDenken in beweging

Laboratorium en labyrint. Bewegingsles over de invloed van beweging op je bestaan: van dans-in-de-studio naar dans-in-het-leven, met partneroefeningen en persoonlijke opdrachten.

Begeleiding: Trude Cone.


Wisselwerken

Speelplaats en arena. Werken aan je houding, expressie, je (pro)actief opstellen, positief zelfbeeld, door dans, zang en spel, door elkaar te spiegelen en van tips te voorzien.

Begeleiding: Patrice Kennedy.


Verlies- en Winstdiner

Maaltijd en ontmoeting. Gericht op uitwisseling van gedachtegoed, blikverruiming en kruisbestuiving. Met voor elke deelnemer een trilemma. Geschikt voor bijscholing, verliesverwerking, reďntegratie, zingeving en intervisie.

Begeleiding: GJ van Veggel.


De Uitwisseling

Salon en huiskamer. Interactieve bijeenkomst met andere deelnemers, gericht op groei en ontplooiing, wisselwerking over hoe je je eigen vorm vindt, ervaringen en ideeën delen. Geschikt voor intervisie en reflectie.

Begeleiding: Trude Cone, Patrice Kennedy, GJ van Veggel.

De 12-weken-spoed-cursus

Geeft inzicht in creatieve, intermenselijke en groeiprocessen, stimuleert losweken, verdiepen en stappen zetten, leert verbinden met de omgeving, met het hier-en-nu. Het is actief participeren! Met interactieve, cultureel getinte kennismaking, bewegingsworkshops, groepssessies, persoonlijke sessies en verlies- & winstdiner [in totaal ca. 50 uur]. Geschikt voor verdrietverwerking, reďntegratie, zingeving, nascholing en intervisie.

Begeleiding: Trude Cone, Patrice Kennedy, GJ van Veggel.


De Verdieping

1-op-1-begeleiding, Creatief getint programma om tot verdere verdieping te komen. De locatie(s), frequentie en vorm komen tot stand in nauw overleg met de deelnemer. Geschikt als persoonlijke coaching.
Begeleiding: Trude Cone, Patrice Kennedy, GJ van Veggel.