De Lachende Cactus

Stilstand en impasse


Oorzaken
 • breuk in een relatie: echtscheiding, overlijden van een (voormalige) levenspartner, familielid of vriend
 • wijziging in mobiliteit en autonomie: ziekte, ongeval, rampspoed, nieuwe financiële situatie
 • verlies van zin en betekenis: geen illusies, dromen, ambities meer
 • verandering in werk / afscheid van werk: (gedwongen) andere functie, bedrijfsverhuizing, reorganisatie
 • wijziging in de dagelijkse structuur: met pensioen, stoppen met werken

Gevolgen
 • (chronische) ziekte
 • niet vooruitkomen, uitstelgedrag
 • volgende stap niet kunnen zetten
 • miscommunicatie
 • gespannen werkrelaties
 • neerslachtigheid, hulpeloosheid
 • geen vertrouwen in eigen kunnen
 • gekanteld zelfbeeld
 • eenzaamheid
 • verlies van levenszin en -doel
 • angst, paniek
 • oplossingsgericht denken/handelen stokt

Activering en scholing


De Lachende Cactus is een activerings- en scholingsmethode. Hij maakt bewust, doet schuiven, zet in beweging, helpt rangschikken, laat stralen. Voor iedereen die door verlies of verdriet gewond of geblokkeerd is, en voor de mensen om hen heen.


Werkwijze

De werkwijze is praktisch van aard: zelf leren scheppen, stappen zetten, participeren, spiegelen, groeien. De begeleiders geven opdrachten, stellen vragen, dagen uit. Om bestaande patronen in nieuwe om te zetten.

 • bewegen staat centraal: met je lijf, met je geest, met je houding, met je contacten
 • creatief inzetten van je eigen achtergrond, kennis, ervaringen, inzichten en verlangens
 • doel- en toekomstgericht bij je kracht en je mogelijkheden komen c.q. de betrokkene bijstaan in dat proces

Potentie

De Lachende Cactus benut de energie en de mogelijkheden van het creative proces. Elke deelnemer ontdekt, onderzoekt en gebruikt zijn eigen vermogen tot scheppen.Klik!

LACHEN - Vrolijkheid of blijdschap uitdrukken door de mondhoeken omhoog te trekken, vaak vergezeld van geluid. Lachen is typisch menselijk en kan op veel manieren, van pijnlijk of bescheiden tot plagend of voluit: lachen als een boer die kiespijn heeft, monkelen, grimlachen, grijnslachen, glimlachen, een binnenpretje hebben, gniffelen, grinniken, giechelen, ginnegappen, kirren, kraaien, gieren, in lachen uitbarsten, proesten, zich krom lachen, schateren, de slappe lach hebben. Wereldwijd bestaat de overtuiging dat lachen gezond is.

 

CACTUS - Over de wereld verspreid bestaan bijna 2.000 soorten cactussen. Ze leven onder uitzonderlijke klimaatomstandig-heden, van ijskoud en droog tot bloedheet en vochtig. Er is veel variatie in cactussen, met verschillende vormen en groottes. Sommige kunnen meer dan twaalf meter hoog worden; van sommige reiken de wortels tot ver in de aarde. Alle cactussoorten brengen bloemen voort, die vaak uit de areolen groeien. De doornen prikken. Kenmerkend zijn verder hun uithoudings-, doorzettings- en aanpassingsvermogen.

 

MENS - De vele soorten cactussen staan symbool voor de vele soorten mensen. Geen enkele cactus is mooier of beter of vervuld van meer potentie dan een andere. Elke aardbewoner is gelijkwaardig aan de andere, uniek èn vol mogelijkheden. Elke cactus brengt bloemen voort, elk mens kan tot bloei komen. Prikkelen helpt, zet aan tot lachen. Leidt tot de geboorte van (weer) een actieve 'lachende cactus'!

 

SAMENLEVING - Prikkelen en lachen zorgen voor levenslustige mensen. En levenslustige mensen zorgen voor levenslustige verbintenissen en organisaties. En levenslustige verbintenissen en organisaties zorgen voor een levenslustige samenleving. En een levenslustige samenleving biedt ruimte en veiligheid, kansen en samenhang aan àlle 'lachende cactussen' want het totaal is meer dan de som der delen!