Ervaringsdeskundigen

De Lachende Cactus is geworteld in onze persoonlijke ervaringen, die we vervlechten met onze kennis, talenten en vaardigheden. Zo is een uniek concept ontstaan.


We zijn ervaringsdeskundigen (ongevraagd afscheid van levenspartner, gedwongen verlies van werk, spontane metamorfose van illusies en dromen) en hebben de instrumenten ontwikkeld om anderen bij te staan in het vinden van hún eigen antwoorden en oplossingen. Hun eigen levenszin. Dit vergt in actie komen, bewegen - fysiek èn mentaal.


Als geen ander weten wij dat een denkbeeld moet rijpen, dat associaties helpen bij ingewikkelde kwesties en dat artistieke disciplines een onuitputtelijke bron-van-inspiratie vormen. Een creatief proces leidt tot nieuwe inzichten en praktische resultaten. De Lachende Cactus is zo'n creatief proces.


Trude Cone, Patrice Kennedy, GJ van Veggel
initiatiefnemers - begeleiders

Trude Cone

Heeft dans gestudeerd aan The Julliard School in New York (VS) en gewerkt als danser, danspedagoog, artistiek leider van de School voor Nieuwe Dansontwikkeling en directeur van de Afdeling Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij is Body Mind Centering practitioner en Neuro Physiological Psychology therapeut.

Tegenwoordig geeft ze trainingen gericht op creatieve potentie, en begeleidt ze studenten met een functiebeperking bij hun studie en professionals die een nieuwe invulling zoeken voor de verhouding leven/werk.

'Het verlies dat enorm heeft ingeslagen in mijn leven, heeft nieuwe luiken geopend. Zo heb ik bijvoorbeeld Denken in Beweging ontwikkeld, een werkmethodiek die zich baseert op de directe relatie tussen denken en bewegen.'


Patrice Kennedy

Heeft moderne dans gestudeerd aan de Rotterdamse Dansacademie. Sinds 1976 werkt ze als danser, acteur, danspedagoog en coach.

Ze geeft trainingen in beweging, bewustzijn en effectiviteit en begeleidt mensen in het bedrijfsleven bij hun présence (o.a De Baak). Ook ontwikkelt ze programma's binnen de rouwverwerking en palliatieve zorg.

'Het verlies van mijn levenspartner heeft een lange nasleep gehad. Uiteindelijk heb ik mijn verdriet kunnen vormgeven, in De Boomgaard / Find the Orchard (2009), een artistieke documentaire over afscheid nemen in het licht van overleven.'


GJ van Veggel

Heeft Nederlands gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht en marketing aan het HEAO in Utrecht en sinds 1983 gewerkt als zakelijk directeur, projectleider en presentator.

Tegenwoordig werkt hij als communicatieadviseur en procesbegeleider en ondersteunt hij bedrijven, organisaties en kunstenaars bij hun visie en profilering. Hij leidt regelmatig filosofische bijeenkomsten, uitvaarten en andere ceremoniëan.

'Het verlies van mijn levenspartner en een jaar later mijn baan hebben me veel positiefs opgeleverd. Zo heb ik De Ontmoeting ontwikkeld om mensen bijeen te brengen, een interactief diner gericht op blikverruiming, uitwisseling en kruisbestuiving.'