Professioneel

Bent u als hulpverlener, activiteitenbegeleider, arts, zorgadviseur of mantelzorger betrokken bij iemand wiens leven tot stilstand is gekomen? Wilt u hier op inspelen en leren hoe u uw cliënt of medewerker kunt bijstaan? Gereedschappen en vaardigheden ontwikkelen die ook uw eigen werk op een hoger plan tillen, zelfs verrijken?

 

De scholingsmethode van De Lachende Cactus ondersteunt u hierbij. Door uw kracht en kunnen, uw ideeën en interesses bloot te leggen. In actieve, praktische lessen, ervaringen uitwisselen, reflectie en presentatie. Individueel en gezamenlijk.

 

Begeleiden & Visie

Voor hulpverleners en collega’s is het programma van De Lachende Cactus een uitgelezen kans om door te dringen in wat er werkelijk speelt, begrip te kweken en de betrokkene bij te staan in zijn activeringsproces. Zo ontwikkelen ze adequate gereedschappen en vaardigheden, die bovendien een verrijking vormen voor hun eigen leven, werk of praktijk.


Doelgroep

 • hulpverleners
 • activiteitenbegeleiders
 • zorgadviseurs
 • artsen
 • reïntegratiecoaches
 • collega’s
 • medewerkers P&O

Doelen

 1. bewustwording van de feitelijke situatie
 2. inlevingsvermogen en begrip kweken
 3. nieuwe inzichten ontwikkelen
 4. ontdekken van verborgen kwaliteiten door verfrissende methoden
 5. inzetten van eigen (nieuwe) ideeën en capaciteit
 6. handvatten krijgen om de ander te helpen om tot actie te komen
 7. eigen potentie vergroten

 

Uitkomst

 • nieuwe toestand, vanuit eigen creativiteit
 • verbinding met de ander, met het hier-en-nu
 • herinvestering van je kracht: in jezelf, in de betrokkene, en dus indirect in diens omgeving, in de samenleving
 • empathie, alertheid en betrokkenheid
 • een hulprelatie met zin en betekenis
 • verrijking van het eigen bestaan en de eigen praktijk

 

U heeft - kortom - Van stilstand naar nieuw perspectief toegewerkt.